Badan Kawal selia Air (BKSA)

slide image

Description

Visi
Menjadi sebuah badan yang terulung dalam menyelaras dan memantau aktiviti air mentah Negeri Melaka demi untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Negeri Melaka

Misi
Memastikan sumber air mentah dan alam persekitarannya berada di dalam keadaan yang terpelihara dan mampan bagi menyokong pembangunan sosioekonomi Negeri yang sentiasa berdaya maju

Objektif

  • 1. Menyediakan bekalan air mentah yang mencukupi dan berkualiti baik bagi memenuhi keperluan sejajar dengan pertambahan penduduk dan pembangunan sosioekonomi negeri;
  • 2. Melaksanakan fungsi sebagai perancang, pelaksana, penyelaras, pemudah cara, penyelidik dan penguat kuasa secara efektif, sistematik dan efisien dalam pembangunan dan pengurusan sumber air mentah.

e-Bayar Services Offered:

  • Pembelian Borang
  • Bayaran Bil Bulanan
  • Pembaharuan Lesen


© Copyright E-Bayar Kerajaan Negeri Melaka 2020 version 2.0

Best viewed on Google Chrome, Mozilla Firefox & Internet Explorer 10.0 and above with resolution higher than 1360 x 768 pixels.