Unit Kerajaan Tempatan (UKT)

slide image

Description

VISI
KE ARAH ORGANISASI AWAM TERBILANG MENJELANG 2015 MEMACU KE ARAH PBT YANG DINAMIK, DAYA TAHAN, DAYA HUNI DAN MAMPAN.

MISI
MEMACU KEGEMILANGAN ORGANISASI MELALUI TADBIR URUS KORPORAT DAN SISTEM PENYAMPAIAN YANG CEKAP DAN BERKESAN

PIAGAM PELANGGAN UNIT KERAJAAN TEMPATAN

 • Memastikan dasar atau program Kerajaan Persekutuan / Negeri disampaikan kepada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh tujuh (7) hari.
 • Memastikan pelaksanaan dasar atau program Kerajaan Persekutuan / Negeri oleh Pihak Berkuasa Tempatan dipantau sebulan sekali.
 • Memastikan pembayaran kepada pihak kontraktor bagi tuntutan projek pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan tidak melebihi 14 hari daripada tarikh maklumat lengkap diterima.
 • Memastikan ulasan Permohonan Projek Pembangunan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dikemukakan kepada kementerian sebelum 30 November setiap tahun.
 • e-Bayar Services Offered:

  • Auctioneer License / Mempebaharui Lesen Pelelong


  © Copyright E-Bayar Kerajaan Negeri Melaka 2020 version 2.0

  Best viewed on Google Chrome, Mozilla Firefox & Internet Explorer 10.0 and above with resolution higher than 1360 x 768 pixels.