E-Bayar Melaka
Penggunaan Sistem MelakaPay

Adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Melaka telah menjenamakan semula portal e-Bayar kepada portal MelakaPay. Sehubungan itu, tuan/puan yang mengakses portal e-Bayar akan di bawa ke portal MelakaPay secara terus. Tuan/puan boleh mengakses portal MelakaPay menggunakan login ID dan katalaluan yang sama dengan portal e-Bayar.

https://melakapay.melaka.gov.my

Sekian, Harap Maklum.